Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 33/B maddesi ve 08.10.2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik” gereğince, zamanaşımı tarihini izleyen Haziran ayının on beşinci gününe kadar hak sahipleri tarafından aranmaması halinde Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara devredilir.

VEYA

acn-sigorta-02122169191