“AcnTURK Sigorta Acentelerinin bir araya gelerek kurduğu ilk ve tek sigorta şirketinin adıdır.”

AcnTURK, Türkiye’de Sermaye anlamında, ülkemiz sigortacılığında, şu ana kadar ilk olacak yapıda kurulmuş özel bir Şirkettir. AcnTURK Sigorta Acentelerinin bir araya gelerek kurduğu ilk ve tek sigorta şirketinin adıdır.

Penetrasyonun artırılarak sigortacılığımızın gelişmiş pazarlar düzeyine gelmesini sağlayabilecek en potansiyelli kanal olan Acenteler, yaşadıkları problemleri çözebilecek bir iş ortağına sahip olmak, pazarda denge oluşturmak, pazara yeni ürünler, yeni anlayışlar getirmek için Sigorta şirketi kurmaya karar vermişlerdir.

Acenteler birlikteliklerini, onlara daha iyi hizmet verebilen, ülkedeki sigorta potansiyelinin işlenebilmesi için güçlendirilmesi gereken birincil kanal olan Acente kanalına destek verecek bilgi ve donanımda kadro ve altyapı yatırımlarını yapacak bir iş ortağı var edebilmek için, ticarileştirme kararı almışlardır.

Bu karar çerçevesinde, eski adıyla ANKA Grup yeni adıyla AcnTURK Holding; %100 sahibi olduğu AcnTURK Sigorta A.Ş.’yi kurmuştur.

AcnTURK Sigorta’nın Sektörüne ve Türkiye Ekonomisine Katkısı

Acente kanalına yatırım, yerli ve milli yapılanma, müşteriye dönük yerel hizmet kaynaklarına yatırım yapmak anlamına gelmektedir. Bu durum milli ekonomide daha fazla kaynak kalması anlamına gelmektedir.

Aksi durum, göreli olarak daha basit sistemlerle, minimum hizmet yatırımlarıyla müşterileri yığınlar halinde görüp yönetmek anlamına gelmekte ve böyle bir yapı milli ekonomi içinde kalan kaynak azalırken, müşteri mağduriyeti de orta vadede sistematik hale gelip kanıksanma riskini taşımaktadır.

Bu nedenle AcnTURK Sigorta temelde Milli ekonomi içinde daha fazla kaynak kalması ve bu kaynakların müşteri hizmetlerine yönlendirilmesi fikrine hizmet etmektedir.

Sermayedar yapısı itibari ile elde edilen karın da milli ekonomi içinde kalacağı aşikardır.

Ülkemizdeki işlenmemiş potansiyeli, sigortacılığa tek ürün ile temas etmiş müşterilere yeni ürünlerin satılması ya da butik ürün ve hizmetlerle yeni teminatların devreye alınması ile, bütün dünyada olduğu gibi Acente kanalı sigortacılığa kazandırabilir.

AcnTURK Dijital ve teknolojik satış imkanlarını kullanmak dahil, kaynaklarını Acente kanalı üzerinde yoğunlaştırarak ve işlenmemiş potansiyeli ortaya çıkarmayı ve poliçeye dönüştürmeyi hedeflemektedir.

AcnTURK hayatımıza girmesi, Türk Sigorta sektöründe endüstri standartlarını değiştirecek, ürün, hizmet ve dağıtım kanalı yönetim çözümleri ile pazarda trafik sigortası fiyatlamasına sıkışmış sigortacılığın ve hizmet rehavetinin ortadan kaldırılması için önemli bir adım atılmış olacaktır.

“AcnTURK Sigorta temelde Milli ekonomi içinde daha fazla kaynak kalması ve bu kaynakların müşteri hizmetlerine yönlendirilmesi fikrine hizmet etmektedir.”

Vizyon

Türkiye'de “Sigortacılıkta Hizmet Kalitesi” denildiğinde akla gelen ilk şirket olmaktır.

Bizce Hizmet Kalitesi; müşteri lehine hissedilir Fiyat / Kazanç dengesinin kurulması, yenilikçi ürün ve konseptlere öncülük ederek, teknolojiyi gerektiği şekilde kullanarak tatminkar hizmeti hızlı vermek demektir.

Misyon

Bizi tercih eden müşterilerimize, Acentelerimizle işbirliği içinde, içerik ve hız bakımından eşsiz bir müşteri deneyimini sunmak ve bu konuda süreklilik sağlamaktır.

Strateji

Başta Acenteler olmak üzere Brokerlar, Kurumsal Acentelikler ile ağırlıklı Bireysel, Küçük ve Orta ölçekli sigortalılara Yenilikçi Ürün ve Hizmet uygulamalarımızla ulaşarak, hız ve içerikte, piyasadaki en iyi müşteri deneyimini sunmaktır.

AcnTURK Sigorta olarak faaliyet ilkelerimiz :

İletişim
İletişim

Müşteri, Acente, Partner ve Çalışanlarımızla açık ve kaliteli iletişim kurarız.

İletişim
Yenilikçilik

Yeni Ürün ve Konseptleri entegre etme açısından her zaman öncü ve lider olmayı hedefleriz.

İletişim
İnsana ve Çevreye Değer

Bütün Ürünlerimiz Sigortalı ve Ailesini ön plana koyar. Bütün Ürün ve Uygulamalarımız Yaşlı ve Engelli Dostudur. Uygulamalarımızda İnsan ve Çevre yaşamını gözetir onlara değer verdiğimizi hissettiririz.

İletişim
Acente

Acentelerimizle işbirliğine, onların nitelik ve nicelik olarak gelişimine öncelik veririz.

İletişim
Teknoloji

İş yaparken her zaman yenilikçi Teknolojileri kullanırız.

İletişim
Özen

Şirket içinde ve dışında yürüttüğümüz bütün faaliyetlerde ve iletişimlerde özen gösteririz.

acn-sigorta-02122169191