Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası

Belediye sınırları içeresinde yer alan binanızı Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) ile depremin, deprem sonucu yangının, infilakın ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararlara karşı teminat altına alabilirsiniz.

Türkiye’de bu sigorta yasal bir zorunluluktur ve hasar süreçleri DASK-Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yönetilir. 

ZDS prim hesabı binanın bulunduğu deprem risk bölgesi, binanın yapı tarzı ve brüt m2 bilgisi ile hesaplanmaktadır. Ancak binanın inşa yılı, kat sayısı, poliçenin vade bitiminde yenilenip yenilenmediği de poliçe primine indirim veya sürprim olarak etki eder.


acn-sigorta-02122169191