Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

1.KULLANICI SÖZLEŞMESİ
1.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini sürdüren bir Anonim şirket olan, merkezi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Maya Akar Center C Blok No:102/2 Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan AcnTurk Sigorta (Bundan böyle kısaca AcnTurk olarak anılacaktır) ile www.acnturk.com.tr internet siteleri (Bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) kullanıcısı (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ni kullanmasına yönelik olarak düzenlenmiştir.
1.2 AcnTurk ve Kullanıcı, bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.TANIMLAR
Bu Sözleşme’de yer alan;
“AcnTurk” AcnTurk Sigorta Anonim Şirketi’ni,
“İçerik”, İnternet Sitesi’nde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgiyi, dosyayı, resmi, rakamı, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri,
“Kullanıcı”, Sözleşme’nin koşullarını kabul ederek İnternet Sitesi’nde yer alan İçerikler, uygulamalar ve Hizmet’ten yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri,
“Hizmet”, İnternet Sitesi’nde kapsamında “AcnTurk” tarafından Kullanıcı’ya sunulacak sigortacılık hizmetini/hizmetlerini,
“Sözleşme”, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni,
“Taraflar”, AcnTurk Sigorta ve Kullanıcı’yı,
“İnternet Sitesi”, www.acnturk.com.tr alan adı ve diğer alt alan adlarından ulaşılabilen, AcnTurk Sigorta’nın Sözleşme ile kapsamı belirlenen sigortacılık hizmetlerini sunduğu diğer internet sitelerini ifade eder.

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
3.1 İşbu Sözleşme sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren AcnTurk Sigorta’nın Kullanıcı’ya sunacağı Hizmet’e ilişkin olarak AcnTurk Sigorta’nın ve Kullanıcıların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Kullanıcı, “Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Gizlilik Politikası’nı okuyup onaylamadan, sonraki adımlara geçemeyecektir.
3.2 Kullanıcı’nın teklif alma adımlarındaki “Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını okudum ve onaylıyorum.” kutucuğunu işaretlemesi anında Sözleşme’nin kurulması ile birlikte Kullanıcı, prim teklifi sunulması ve acenteye yönlendirme konusunda AcnTurk Sigorta’yı yetkilendirmiş olacaktır. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi kabul ederek, vereceği bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin İnternet Sitesi’nde yer alan Hizmetlerin sunulmasında kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.HİZMET KULLANIM KOŞULLARI
4.1 İnternet Sitesi üzerinden Hizmet almak isteyen kişi, istenilen bilgileri girmeden işbu Sözleşme’de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olamaz. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine haiz olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi durumda yapılan tüm işlemler geçersiz olacaktır.
4.2 Kullanıcılar, AcnTurk Sigorta İnternet Sitesi’ni sadece kişisel kullanımları için ziyaret etme, görüntüleme ve sitenin sayfalarını sadece kişisel kullanımları için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduklarını kabul ederler. İnternet Sitesi’nden poliçe prim teklifi almak için yararlanılabilir.
4.3 İnternet Sitesi üzerinde kullanıcının T.C kimlik numarası ve teklif almak istediği sigorta türüne ilişkin gerekli olan bilgileri girerek aldığı prim teklifleri nihaidir. Bu tutarlar, kullanıcı tarafından yapılacak teminat değişiklikleri ve seçilecek indirimlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

5.TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1 AcnTurk Sigorta Hak ve Yükümlülükleri
5.1.1 AcnTurk Sigorta herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcılar’a ayrıca bildirim yapmaksızın işbu Sözleşme’de tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu kapsamda yapılacak değişiklikler, İnternet Sitesi’nde yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girerek, Taraflar için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ndeki Hizmet’ten yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
5.1.2 AcnTurk Sigorta, Hizmet’i yasal zorunluluk bulunmaması kaydı ile verip vermemekte serbest olup, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden, İnternet Sitesi’nde sunulan Hizmet’i ve İçerikler’i bazı ek koşullara bağlama, İnternet Sitesi kapsamındaki Hizmetler’i, Siteyi geçici bir süre askıya alma ve/veya değiştirebilme, tamamen durdurma, sisteme yüklenen üçüncü kişilere ya da tarafınıza ait olsun bütün bilgileri ve İçerikler’i erişime kapatabilme ve silme hakkını haizdir ve bundan dolayı AcnTurk Sigorta’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
5.1.3 Prim teklifinde, poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu sigorta şirketlerinin tâbi olduğu mevzuat çerçevesinde AcnTurk Sigorta uhdesinde ve sorumluluğundadır.
5.1.4 AcnTurk Sigorta, Kullanıcı tarafından AcnTurk Sigorta’ya iletilen veya İnternet Sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve İçerikler’in doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve İçerikler’in güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve İçerikler’in yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
5.1.5 İnternet Sitesi üzerinden, üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka internet sitelerine, dosyalara, İçerikler’e ve benzer alanlara bağlantı (link) verilmesi yalnızca bilgi ve reklam amaçlı olup, AcnTurk Sigorta tarafından, söz konusu bağlantı alanlarının güvenli, mevzuata uygun ve doğru olduğu garanti edilmemektedir. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, İçerikler’in, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya İçerikler’i İnternet Sitesi’ne gönderen kişilerin sorumluluğundadır.
5.1.6 AcnTurk Sigorta İnternet Sitesi’nden yüklenen dosyalarda virüs ya da benzeri zararlı yazılım bulunmadığını, İnternet Sitesi’nin hatasız ve kesintisiz olacağını ve/veya Hizmet’in kullanılmasından beklenebilecek sonuçları garanti ve taahhüt etmemekte olup; İnternet Sitesi’nin kullanılması sırasında oluşacak arıza, hata, eksiklik, kesinti, virüs, nakilde gecikme, mücbir sebep sonucu meydana gelen zarar ve ziyan dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ve Kullanıcıların işlem ve fiillerinden ve sair eylemlerinden, bu İnternet Sitesi’nde yer alan bilgi ve görsellerden dolayı hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.
5.2 Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri
5.2.1 Kullanıcı’nın vereceği bilgilerin doğruluğunu AcnTurk Sigorta’nın teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk Kullanıcı’da olup, Kullanıcı, durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.2 Kullanıcı, belirttiği bilgiler kapsamında Hizmet alacağını ve Hizmet almak için istenilen bilgileri gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.3 Kullanıcı’nın başkaları yararına da Hizmet talebinde bulunması mümkündür.
5.2.4 Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinden sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.5 Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, İnternet Sitesi’nde yer alan AcnTurk Sigorta ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, resimleri, metinleri, dosyaları, görsel ve işitsel imgeleri, ikon, veri tabanlarını, unvan, işletme adı, İçerik ve yazılımı, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, yüklemeyeceğini, teşhir etmeyeceğini, tahrip etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, İnternet Sitesi’nin tamamı veya bir kısmını başka bir internet sitesinde AcnTurk Sigorta’nın izni olmadan kullanmayacağını ve AcnTurk Sigorta’nın yazılı izni olmadan İnternet Sitesi’ne bağlantı (link) vermeyeceğini, AcnTurk Sigorta ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, İnternet Sitesi’ni yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.FİKRİ MÜLKİYET, TELİF HAKLARI
6.1 İşbu İnternet Sitesi’nin yazılıma dair her türlü hakkı; İnternet Sitesi’nde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları AcnTurk Sigorta’ya aittir ve bu haklar, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesi veya İnternet Sitesi’ndeki Hizmetler’den yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı’ya hiçbir hak vermez. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. AcnTurk Sigorta İnternet Sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
6.2 İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler ya da siteye ilişkin her türlü veritabanı, yazılım, görsel materyal AcnTurk Sigorta’nın yazılı izni olmadan ticari amaçlarla kısmen ya da tamamen hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz, değiştirilemez, dağıtılamaz ve/veya aktarılamaz. İnternet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde AcnTurk Sigorta’nın yetkilendirmesi ve izni olmaksızın kullanılamaz. AcnTurk Sigorta yazılı izni olmadıkça İnternet Sitesi’ne link verilemez.
6.3 Telif hakkına konu olan tasarım, resim, veri tabanı, dosya, unvan, işletme adı, marka, patent, logo, metin, görsel ve işitsel imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklarını, açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan Kullanıcılar’ın İnternet
acn-sigorta-02122169191