Ticari elektronik ileti onay formu

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri kapsamında, Şirket’in ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin reklam, tanıtım, Şirket’in tanıtımı, kutlama, temenni ve/veya pazarlama amacıyla tarafıma SMS, elektronik posta, faks gönderimi, telefon ile arama dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü elektronik iletişim aracı ile ulaşılmasına, tarafıma ticari elektronik ileti gönderimine yönelik ret

beyanında bulunabileceğimi ve ret beyanında bulunduğum iletişim kanalları için ticari

elektronik ileti almayı durdurabileceğimi bilerek, muvafakat ediyorum.

acn-sigorta-02122169191